سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی استمال – مربی، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان، ورزقان، ایران

چکیده:

توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکتهای دولتی و عملیاتی تصدی دولت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید، و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای در واحدها و هم چنین استفاده از حسابداران حرفه ای مستقل در بررسی اطلاعات و حسابرسی صورتهای مالی است. نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آئین رفتار حرفه ای مدون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام جتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.