سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه صادقی نیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
پروین حافظی –

چکیده:

اقتصاد در معنای کلان و فراگیرش در جامعه اهمیت به سزایی دارد. تمام نیروهای جامعه )دولت، بازار، افراد و…(در برنامه ریزیها و رسیدن به هدف خود با آن سر و کار دارند. جمعیت دانشگاهی هر کشور نقش به سزایی در تولیدعلم و نیز در تربیت نیروهای متعهد جامعه دارد به طوری که به جرأت میتوان گفت تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و… جامعه بر گرفته از دانشگاه های آن است. پس اگر در این محیط آموزه ها هم از لحاظ تئوری و هم ازلحاظ عملی درست منتقل شوند، نیرو های کارآمدی به جامعه تحویل داده میشود و در نتیجه رشد جامعه را مشاهده خواهیم نمود. بدیهی است اگر در محیط دانشگاه که مهد تربیت مدیران آینده کشور است اصول و موازین در زمینه هایمختلف رعایت نشود هیچ گاه مدیران کارآمدی تربیت و تحویل جامعه داده نخواهد شد. در این نوشتار آسیب های اخلاق اقتصادی در جامعه دانشگاه و اصول اخلاق اقتصادی پرسنل و اصول مدیریتی مناسب اسلامی بررسی شده است