سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید بشیری حدادان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

داشتن جامعه ای سالم مبتنی برتعلیم وتربیت افراد آن جامعه است. دربسیاری از جوامع، تعلیم وتربیت به روش های مختلف صورت میگیرد، ولی آسیب ها واشکالاتی نیز دارد. یکی از این آسیب ها، عدم رعایت اخلاق تربیتی یا عدم آگاهی به آنهاست. در این راستا مربی علاوهبر علم وعمل، باید دارای اخلاق نیکو بوده وسخن نیکویی بر زبان بیاورد. با روش قرانی انذار وتبشیر معرفت افزایی کند، شان وشخصیتمخاطب را تکریم نماید، جانب رازداری و سپاسگزاری و مشورت با دیگران را رعایت کند و انتقاد پذیرباشد. بدین ترتیب متربی عملاً آموزشمی بیند.