سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن محمدامین زاده – دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
لیلا محمدامین زاده – دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

سهروردی پیوندی بین اندیشه ایران باستان و اندیشه اسلامی ایجاد کرده است. و در تلفیق فلسفه ودین و نیز فلسفه یونانی و حکمت ایران باستان کوشید. روش : این مقاله با هدف بررسی اخلاق تربیت از منظر سهروردی در پاسخ به نیازهای ویژه امروز عقل وعشق و معرفت شناسی و نوجویی در فلسفه سهروردی و همسویی فلسفه ایشان با نظام کیهانی و دلالت های تربیتی از دید سهروردی؛ توجه به ابعاد جسمی و روحی و بویژه بعد عاطفی و عقلانی که در تربیتلحاظ نموده و تکیه بر معیار برهان و پرهیز از تقلید صرف و استقلال فکر و مکاشفه و آموزش و پرورش همگانی و مادام العمر بودن آموزش و اعتدال در تربیت و خودباوری و … که از جمله اصول تربیتی است کهدیدگاههای این فیلسوف برآن استوار می باشد را بررسی می کند. بحث و نتیجه گیری : پس از بررسی موضوع و تحلیل دیدگاه فلسفی این فیلسوف بزرگ از منظر ارزششناسی و اخلاق، بویژه اخلاق تربیت، باتوجه به ارتباطات چهارگانه انسان (باخود، باخدا، باخلق خدا، باخلقت) و جهت تحقق اخلاق تربیت، مطابق مدل پیشنهادی که ترکیبی از ایدئالیسم و رئالیسم خداباورانهمی باشد پیشنهاد می گردد: ۱٫ساختار سیستم تربیتی اصلاح و قوانین تسهیل گری جهت بهره گیری از این دیدگاه فلسفی در کشور تصویب گردد. ۲٫ تجدید نظر اساسی در بخش های برنامه درسی کشور صورت گرفتهو عناصر تعقل و تفکر،ایمان و باور، علم و عمل و اخلاق به شیوه متعادل در ارتباط با بخش های چهارگانه مذکور لحاظ شود. ۳٫ضمن تأمل و تحقیق بیشتر در خصوص این دیدگاه فلسفی و بهره مندی بیشتر از آن درتربیت کشور براساس نیازجامعه به شیوه اقتضائی آن را مدیریت نمود، تربیت اخلاقی بر مبنای فلسفه تربیتی سهروردی همراه با مدیریت اقتضایی پیشنهاد می گردد