سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن ناظم بکایی – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
ابراهیم زارع پور – دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمدرضا حصاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدون در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. جهاد اقتصادی، دارای ابعاد چندگانه ای است به گونه ای که اهداف جهاد تنها در سایه سار تحقق همه ابعاد آن،محقق می شود و یکی از جمله ابعادی که می بایست در تحقق اهداف جهاد اقتصادی به آن توجه شود، حوزه اخلاق اقتصادی است. رعایت ارزشهای اخلاقی اسلام در حوزه اقتصاد نه تنها مانع شکوفایی اقتصاد نمی شود بلکه موانع را از سر راه بر میدارد. اخلاق اقتصادی، مجموعه ای از ضوابط و معیارهاست که کارگزاران اقتصادی با رعایت آن ضمن کسب منفعت شخصی به منافع جامعه آسیب نمی رسانند و در نتیجه منافع اجتماعی حداکثر خواهد شد. اگر راهکار اخلاقی اسلام در زمینه اقتصاد رعایت شود شکوفائی و رشد مطلوب اقتصادی همراه با شکوفائی ارزشهای انسانی به ارمغان خواهد آورد و این یک بعد از ابعاد جهاد اقتصادی است. این مقاله، پس از تشریح مبانی اخلاق اقتصادی با تکیه بر منابع ارزشمندی همچون اسلام، قرآن و حدیث و با در نظر گرفتن مولفه های همچون عدالت، کفایت، سعادت، قناعت، توکل به بررسی تأثیر اخلاق اقتصادی بر رشد و شکوفایی اقتصاد در راستای سیاست جهاد اقتصادی می پردازد.