سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
محجوبه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
مریم دارابی منش –

چکیده:

اخلاق اقتصادی بخشی از آموزه های اسلامی است که از یکسو، مؤلفه های رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را ارائه می کند. از سوی دیگر، شیوه ها و عناصر مقابله با مفاسد و سالم سازی فعالیت های اقتصادی را بر می نمایاند وبستر لازم را برای رشد معنوی و سعادت ابدی انسان نیز فراهم می سازد. این نوشتار، پس از اثبات رابطه اخلاق با اقتصاد و نقد مبانی سرمایه داری، مبنی بر جدایی آن دو، مهم ترین عناصر اخلاق اقتصادی را در سه بخش ف « و » توزیع « ،» تولید مورد بررسی قرار می دهد تحلیل اخلاق کار و تولید وبررسی نقش ارزش های معنوی در رشد اقتصادی تبیین شیوه های مقابله فرهنگی با زمینه ها و آثار فقر و تکاثر تبیین اصول حاکم بر اخلاق تجارت معیارهای تعیین الگوی مصرف از مباحث این نوشتار است