سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

لاله صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

به دنبال معرفی سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) فعالیت های علمی و پژوهشی درموضوع اقتصاد اسلامی رونق بیشتری یافته است. از اهداف این نام گذاری ارائه الگوی توسعه اقتصادی اسلامی، رفعنارسایی های الگوهای توسعه فعلی، ترکیب علم اقتصاد با اخلاق اسلامی و… را می توان نام برد. یکی از اساسی ترین مسئله ای که اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه رو هستند، مبحث ترکیب کردناقتصاد با مجموعه ای از هنجارهای اخلاقی است. این مقاله بر آن است که در حیطه بحث اقتصاد اخلاقی، برخی موضوعات اخلاقی مانند شکرگزاری، توکل و قناعت را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا بخش هایی از مقاله بهکلیاتی درباره، تعریف اقتصاد، ارتباط بین اسلام و اقتصاد، اخلاق و اقتصاد، اهمیت اخلاق در اقتصاد پرداخته است. سپس موضوعات اخلاقی چون جایگاه و نقش سرمایه در اخلاق، اهمیت انفاق و سفارش دیگران به انفاق، شکرگزاری، ناسپاسی و قناعت و توکل و ارتباط هر یک با اقتصاد مورد مطالعه قرار داده شده است