سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم صدیقیان – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران
مسعود آرامش شورکی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آز

چکیده:

حسابداران همانند شاغلان سایرحرف مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند و باید علاوهبرتبحرکاری اصول اخلاقی لازم درشغل خود را نیز رعایت نمایند اما متاسفانه رخدادهای اخیر حسابداری درجهان و بررسی روند گزارشگری درایران و سایر کشورها نشان دهنده تصورات اخلاقی دراین حرفه است هرچنددیرزمانی است که مجامع حرفه ای حسابداری درکشورهای مختلف به منظور حفاظت ازمنافع عمومی و الزام حسابداران به رعایت اخلاق حرفه ای اقدام به تدوین آیین رفتار حرفه ای نموده اند اما گویا آیین نامه رفتار حرفه ای به تنهایی نمی تواند مشکلات موجود را حل کند و همچنان رسوایی های حرفه حسابداری درگوشه وکنار جهان به وقوع می پیوندد درتحلیل این وقایع عده ای با استفاده از فرضهای بنیادین اقتصادی ذات بشر را فرصت طلب و بی توجه به اخلاق دانشته و خواستار قوانین سختگیرانه تر درحرفه حسابداری می باشند برخی نیز نخبگان و استادان حسابداری را مسئول رسواییهای اخیر می دانند و ادعامی کنند که گرایش دانشگاهیان حسابداری به کسب احترام علمی و جدایی آنها از حرفه آنها را از یافتن ارزشهای مشترک مورد نیاز برای جلوگیری از رسوایی های اخیر ناتوان کرده است تعدادی نیز افوق ارزشهای اخلاقی دراجتماع را دلیل زیرپا گذاشتن معیارهای اختلاقی میدانند