سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کبری مجیدی – کارشناس ارشد فلسفه و حوزه دانشگاه

چکیده:

موضوع نوشتار حاضر بررسی نمونه هایی از اخلاق اجتماعی و اریه راههایی برای پیاده نمودن آنها در جامعه است .چنانچه میدانیم یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگانی هر انسانی، اخلاق و مسائل مربوط بدان است.یکی از ابعاد اخلاق ،اخلاق اجتماعی است .کهدر مولفه هایی مانند رعایت احترام و حقوق دیگران،رعایت نظم و انضباط،حفظ آبروی دیگران،وفای به عهد و…نمود می یابد .اساساً برایداشتن یک جامعه سالم ،هر انسانی موظف به رعایت اخلاق اجتماعی می باشد.آنچه در این میان اهمیت بسیار دارد ، این است که چگونهمی توان نمودهای اخلاق اجتماعی را در جامعه و میان جوانان کشور ،کاربردی نمود تا با پیروی از آن ، یک مدینه فاضله را ترسیم کرد.دراین نوشتار نویسنده بر آن است تا با استفاده از روش فیش برداری و کتابخوانی پس از بیان اهمیت و تعریف اخلاق ، به تبیین برخی نمونههای اخلاق اجتماعی بپردازد و سپس راهکارهایی پیرامون عملی ساختن آن با هدف همه جانبه آن در جامعه اسلامی ایران ارائه نماید.