سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهین خطیب نیا – عضو هیأت علمی و نماینده شورای پژوهشی زنان واحد نایین،دانشجوی دکتری ا
فهیمه خطیب نیا – مدیر آموزش و پرورش شهرستان نایین

چکیده:

اشعاری با مضامین اخلاق اجتماعی در بستر هزار ساله فرهنگ و ادب پارسی مهمترین رسانه فرهنگی در جامعه ایرانی که تحت تأثیرفرهنگ اسلامی (قرآن و عترت) با موضوع خیر و نیکی به اشاعه زیباییهای معنوی و پیامهای اخلاقی اجتماعیدر آثار شاعران برجسته ادبفارسی بعد وسیعی را به خود اختصاص داده است. لذا پژوهشگر ضمن پرداختن به اصول اخلاق اجتماعی در نظم ادب فارسی چون استبداد ستیزی،عفت گرایی و نفس ستیزی،آزادگی و بیان رمز و رازهای حکمت عملی در زندگی به آسیب شناسی آن نیز در ابعاد مختلف چون یأس و بدبینی،بی عفتی،تحقیر زن،تحقیر عقل و خرد و دعوت به عشق مجازی و … پرداخته و اخلاق اجتماعی را در آثار شاعرانی چون ابن یمین و قاآنی بررسی و بیان نموده است.