سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

کارآفرینی در دهه های گذشته در سراسر جهان به دلیل کمک در تسریع رشد محصولات ، ارائه خدمات جدید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی توجه روزافزونی را به خود جلب نموده است. ولی کارآفرینی به عنوان پدیده اخلاقی و مطابق با آن اخلاق کسب و کار کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که رویکرد حاکم در دنیای امروز بازگشت به عقلانیت و اخلاق است و بشریت پس از طی دوره های مختلف می خواهد در تامین نیازهای مادی و معنوی خود رویکرد عقلانی و اخلاقی داشته باشد. از این جهت اخلاق کانون تحولات دنیای آینده است. هم زمان با توسعه روزافزون مطالعات کارآفرینی و اخلاق کسب و کار، ارتباط کارآفرینی و اخلاق نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی و مرور ادبیات کارآفرینی و ارتباط اخلاق و کارآفرینی می پردازد. این بررسی در سه حوزه اخلاق و کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی و جامعه صورت می گیرد. در انتها با بررسی های صورت گرفته، کارآفرینی اجتماعی عاملی برای توسعه اقتصادی کشور معرفی می گردد.