مقاله اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال خواب
مقاله سالمندان
مقاله بی خوابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانیان سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانیان کرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است. تحقیقات نشان داده است خواب با کیفیت ضعیف در رتبه سوم مشکلات سالمندان قرار دارد و یکی از موارد شایع شکایت و دلیل مراجعه سالمندان به پزشک است. هدف از این تحقیق، بررسی فراوانی اختلال خواب و چگونگی برخورد با آن در سالمندان می باشد.
روش کار :این مطالعه به روش مقطعی روی ۳۶۰ نفر سالمند ۶۰ سال به بالا با پرسش نامه خودساخته ساختار یافته و به روش مصاحبه انجام گرفت. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ با روش آمار توصیفی و استفاده از آزمون کای مربع و آزمون دقیق فیشر تحلیل شدند.
یافته ها:در این بررسی میانگین سنی افراد مورد مطالعه،
۶۷٫۷±۷٫۳۳ بود و ۷۰٫۳ درصد افراد مشکل اختلال خواب و ۸۱٫۸ درصد از آن ها بی خوابی اولیه داشتند. اختلال خواب با وضعیت تاهل، جنسیت، محل سکونت، تحصیلات و اشتغال رابطه معناداری داشت. در این مطالعه، ۹۴٫۵ درصد (۲۳۹ نفر) از افراد با مشکل اختلال خواب، حداقل یکی از روش های غیر دارویی مقابله با بی خوابی و ۷٫۵ درصد آن ها از روش های دارویی استفاده می کردند.
نتیجه گیری: با وجود استفاده اکثر سالمندان از حداقل یکی از روش های غیر دارویی مقابله با اختلال خواب، به دلیل عدم استفاده صحیح از این روش ها هنوز شیوع اختلال خواب بالا است. از این رو پیشنهاد می شود کارکنان بهداشتی تاکید بیش تری بر آموزش سالمندان در خصوص نحوه استفاده از روش های غیر دارویی داشته باشند