مقاله اختلالات تنفسی در مواجهه استنشاقی با کربن بی شکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۷۲ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اختلالات تنفسی در مواجهه استنشاقی با کربن بی شکل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن بی شکل
مقاله کارخانه لاستیک سازی
مقاله علایم بیماریهای تنفسی
مقاله اختلالات عملکردی ریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی محرز مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی علائم اختلالات تنفسی (خلط، سرفه، تنگی نفس، خس خس ریه) و اختلالات عملکردی ریه در مواجهه تنفسی با گرد و غبار کربن سیاه در گروهی از کارگران یکی از کارخانجات لاستیک سازی می باشد.
روش بررسی: کلیه کارگران واجد شرایط دارای مواجهه شغلی با کربن سیاه (۷۲ نفر) و همچنین ۶۹ نفر از کارکنان فاقد پیشینه تماس با این ماده (گروه مرجع) از میان کارکنان یک کارخانه لاستیک سازی به طور سر شماری وارد مطالعه گردیدند. برای تمام افراد، پس از تکمیل پرسشنامه تنفسی استاندارد، قبل از شروع کار آزمون عملکرد ریوی انجام گرفت. در مورد کارگران دارای مواجهه این آزمون پس از پایان شیفت کاری نیز تکرار گردید. ارزیابی میزان مواجهه با گرد و غبار قابل استنشاق و قابل تنفس کربن سیاه نیز در محیط کار صورت پذیرفت.
یافته ها: غلظت گرد و غبار کربن قابل تنفس و قابل استنشاق به ترتیب ۰٫۲۸۷±۲٫۳۰۲ و ۱٫۷۳۴± ۶٫۲۳۵میلی گرم برمتر مکعب برآورد گردید. علائم بیماری های تنفسی نظیر سرفه، خلط، خس خس ریه و تنگی نفس در میان افراد دارای مواجهه شایع تر از افراد گروه مرجع بود. همچنین برخی پارامترهای عملکرد ریوی نظیرVC ،FVC ،FEV1  در گروه دارای مواجهه در مقایسه با گروه مرجع بشکل معنی داری کمتر بودند.
بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که مواجهه با سطوح بالایی از گرد و غبار کربن سیاه می تواند باعث افزایش معنی دار شیوع علائم تنفسی و کاهش معنی دار میانگین برخی از پارامترهای آزمون عملکرد ریوی با الگویی مشابه بیماری های ریوی تحدیدی شود.