مقاله اختلاف مساحت در ساختمان های پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اختلاف مساحت در ساختمان های پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرف ضعیف قرارداد
مقاله پیش فروشنده
مقاله پیش خریدار
مقاله پیش فروش ساختمان
مقاله مساحت
مقاله قیمت روز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشخاص آزادند، به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال، یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تامین نگردد. بر این مبنا، قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولا موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه، ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفا در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است، مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه، در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس، می توان نکته اساسی این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.