سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیلان رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل و
حمید بخش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محسن مختاریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
مهران گرومی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

چکیده:

مالتسازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانهزنی و خشک کردن مالت جوانهزده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت میباشد. قدرت دیاستاتیک با افزایش نسبت اختلاط جو صحرا در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری نشان میدهد و همچنین میزان پروتئین جو – گندم بیشتر از پروتئین مالت سایر غلات است ولی بیشینه راندمان عصاره گیری سرد از مالت حاصل از اختلاط جو، ترتیتیکاله و گندم به دست میآید. میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز در مالت حاصل از تریتیکاله بیشتر میباشد در نتیجه عصارهای با و یسکوزیته کمتری تولید کرده و در نتیجه صاف نمودن عصاره حاصله راحتر هست.