سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

یک تکنیک مفید OFDMA به منظور رسیدن به ظرفیت بالا در سیستم های سیار سلولی نسل آینده میباشد ظرفیت کل این سیستمها در صورتی ماکزیمم می شود که هر زیرکانال به کاربر با بیشترین مقدار کانال به نویز در آن زیرکانال اختصاص یابد اما با این روش عدالت بین کاربران رعایت نمی شود با تعریف کردن الزامات تناسب نرخی اطمینان حاصل می شود که هرکاربر به نرخ مورد نیاز رسیده ودرنتیجه کیفیت سرویس دهی مطلوب برآورده می شود اختصاص منبع تطبیقی نیاز به حل یک مساله بهینه سازی دارد و از آنجایی که محاسبه پاسخ بهینه بار محاسباتی بالایی دارد الگوریتم های زیربهینه پیشنهاد شده است که در آن مساله اختصاص توان و زیرکانال جدا از یکدیگر درنظر گرفته میشود. در الگوریتم پیشنهادی اختصاص زیرحاملها با درنظر گرفتن توزیع توان یکسان بین همه زیرحاملها انجام می شود با مقایسه با روش TDMA مشاهده می شود که دراین روش عدالت بیشتری برقرار شده و مینیمم نرخ کاربر بالاتر است و ظرفیت کل بصورت عادلانه تری بین کاربران تقسیم می شود