سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید اسدپور – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
امید مرادی – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

مساله اختصاصی کانال، یکی از مسائل مهم در مخابرات سلولی می باشد. و به دلیل محدود بودن طیف فرکانسی قابل استفاده، این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، یک الگوریتم اختصاص دهی کانال معرفی خواهد شد که در آن مشاله اختصاص کانال به صورت یک مساله کاهش انرژی فرموله می شود. طراحی اختصاص دهی وزن های داخلی به صورتی است که محدودیت های تداخل در مساله اختصاص کانال، در عبارت های منع کننده ی اتصالات بین نورون ها بیان شوند. در این الگوریتم با ارائه دو تکنیک جدید و همچنین استفاده از روش مقداردهی اولیه و تکنیک های اصلاح وزن، که مشخصه های مخصوص مساله اختصاص کانال را استفاده می کنند، نتایج بهتری را از نظر کاهش تعداد تکرار و افزایش نرخ همگرایی نسبت به روش های منتشر شده قبلی خواهیم داشت.