سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فواد مرادیان – دانشجوی کارشناس ارشد معماری
محمدمهدی گودرزی سروش – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

به نظر می رسد دراین برهه از زمان که شاهد پیشرفتهای گوناگونی درتمام زمینه های علمی هستیم جای هویت درمعماری ایرانی کمرنگ تر شده است دربررسی جامعه ها و تمدنها که زمانی تفاوت های اشکاری را داشتند امروزه این تفاوت ها کمتر شده اند جهان به سوی جهانی یک پارچه می رود تا فرهنگ ها و تمدن ها به همدیگر نزدیکتر شوند اما به هر حال هرفرهنگ و تمدنی دارای یک سری خصوصیات و ویژگیهای خاص خود می باشد این خصوصیات نقش هویت دهنده و شناساننده به یک جامعه می باشد که نمی توان به سادگی این ویژگیها و تفاوت ها را انکار کرد بروز این ویژگیها درتمامی جنبه های اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی دیده می شوند معماری که یکی از جنبه های پررنگ و روشن احراز هویت یکجامعه می باشد امروزه دچار یک بحران اساسی شده که از ریشه های خود فاصله گرفته و این فاصله گرفتن ناشی از تعارض و دوگانگی افراد جامعه که خود خالق اثر معماریند می باشد دراین مقاله سعی می شود که علت بی هویتی درمعماری امروز ایران بررسی شود همچنین راه کارهای احیای هویت ارایه شوند روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.