سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیسا دولتی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،

چکیده:

خداوند در آیات قرآن کریم به فضاهای سبز و خرمی که دارای مفاهیم توسعه پایدار می باشد و همان بهشت نامیده شده است اشاره دارد، لذا بکارگیری مفاهیم آیات، در ساخت فضاهای سبز شهری، می تواند جلوه ای از زیبایی جمالِخداوندی و تعابیری از آیات را تدائی کند. هدف از این نوشتار احیای مفهوم بهشت در طراحی فضای سبز شهری در جوامع اسلامی می باشد. پژوهش حاضر به معرفی مفاهیمی که ساختار فضای بهشت را از زبان قرآن بیان می کند ومبانی طراحی فضا های سبز و مفاهیمی که می تواند درساختار فضای سبز استفاده شود می پردازد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تهیه شده است. برای انجام این تحقیق ابتدا به جمع آوری آیات مرتبط باموضوع پرداخته شده و سپس به بررسی اصول طراحی فضای سبز می پردازد. اطلاعات جمع آوری شده باعث طراحی فضاهای سبز بهینه با مفاهیمی می شود که ضمن اصالت در طراحی، می تواند جایگاه طراحی فضای سبز را در جوامع اسلامی ارتقاء بخشد