سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مجید شریفی تهران – دانشگاه شهرکرد
اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

چکیده:

شهرستان داراب واقع درجنوب استان فارس یکی از قطبهای کشاورزی استان فارس است و همیشه مشکلات کشاورزی شهرستان تحت تاثیر خشکسالی و کیفیت شیمیایی نامناسب آب و خاک منطقه قرار گرفته است یکی از عوامل اصلی شوری خاک و آبهای زیرزمینی منطقه وجود گنبدهای نمکی در اطراف این پلایا می باشدکه موثرترین گنبد نمکی کرسیاه است هدف ازانجام این تحقیق احیای شوره زارها توسط گیاهانی است که تحت تاثیر موثرترین گنبد نمکی کرسیاه قرارگرفته است برای انجام این تحقیق منطقه تحت تاثیر گنبد نمکی با توجه به خصوصیات فیزیوگرافی و خاک منطقه به ۳ زون نسبتا همگن تقسیم شد درهر زون ۴ ترانسکت ۱۰۰ متری بطور تصادفی مستقر گردید و درصد تاج پوش تراکم و میزان تولید سالیانه گیاهان اندازهگیری شد.