سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادهمدان
فرزانه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

شهرهایی که مسلمانان درایران ساخته اند ویژگیهای ارزشمندی را دربرداشته که بازتابی از دین اسلام درساختارفضایی شهرهای اسلامی بوده است و به دلیل مکتوب نشدن مبانی نظری و نفوذتفکرات بیگانه این صفات و ویژگیها درشهرسازی های سده اخیر کمرنگ شده اند درحال حاضر بافت های قدیمی که بخشی از بافت شهرهای به جامانده از گذشتگان هستند از مشکلاتی رنج می برند پاره ای از این مشکلات ناشی از فرسودگی است و بخش دیگر نیز به دلیل گسستن پیوند شهرسازی ها با مبانی و اصول اسلامی می باشد شناخت و بهره گیری از این پایه های فکری که برپایه جهان بینی اسلامی بوده اند دربهبود شهر سازی ها امری الزامی است هدف ازاین نوشتار ایجاد پیوند دوباره شهرهای نوین وبازسازی بافت های فرسوده با اصول و ارزشهای اسلامی می باشد.