سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا راستگو – کارشناس ارشد مهندسی مواد– مجتمع فولاد خراسان
حسین امینی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – جهاد دانشگاهی واحد مشهد- گروه پژوهشی مواد
جلیل وحدتی خاکی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مواد و متال

چکیده:

در این طرح پژوهشی با توجه به فراوانی و ارزانی ذغال سنگ های کک نشو، احیای گندله های اکسیدی ساخته شده از سنگ آهن معادن ایرانی چادر ملو، گل گوهر و سنگان در بستر ذغال سنگ در دمای ثابت و در دامنه دمائی ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفته است. از زغال سنگ مناطق طبس، پابدانا، باب نیزو، کارمزد و شاهرود به عنوان احیا کننده استفاده شد. تاثیر برخی از پارامترها مانند دما، دانه بندی ذرات سنگ آهن و ذغال سنگ، اندازه گندله ها و افزودن کربنات باریوم بر فرایند احیا بررسی گردید. نتایج نشان داد که برای تمامی سنگ آهن های مورد استفاده در مراحل آغازین فرایند سرعت و میزان احیا با افزایش دما افزایش می یابد. میزان نهائی احیا با افزایش اندازه گندله های ساخته شده از سنگ آهن سنگان کاهش می یابد. بر اساس نتایج حاصله در مراحل آغازین احیا با افزایش اندازه ذرات سنگ آهن سنگان سرعت احیا کاهش یافته ولی در ادامه افزایش می یابد. در سنگ آهن سنگان با افزودن کربنات باریوم به ذغال سنگ طبس سرعت و میزان نهائی احیا در دمای ثابت ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت