سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب الدین زنگنه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن فرهنگی – دانشگاه تهران
سپهر فتحی – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد سنندج

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرعملیاتحرارتی برروی احیا ریزساختار و خواص مکانیکی پره های ثابت تخریب شده مرحله اول توربین گازی با عملیات حرارتی صورت گرفته است بررسی ریزساختار پره ثابت حضور فیلم پیوسته ای از کاربید ها را درمرز دانه های فلز پایه درنتیجه استحاله مستقیمکاربید های اولیه M6C به کاربید های ثانویه M23C6 را آشکار نموده است به طور کلی حضور فیلم پیوسته ای از ک اربیدها درمرزدانه ها انعطاف پذیری و چقرمگی آلیاژ نازل را کاهش میدهد با این وجود آسیب داخلی درطی کار با عملیات حرارتی مناسب که شامل عملیات انحلال همراه با کنترل رسوب کاربید ها دردماهای پایین تر است امکان پذیر میب اشد برای این منظور عملیات انحلال دردمای ۱۲۳۰درجه به مدت ۳ ساعت انجام شد ودرنهایت عملیات پیرسازی دردماهای ۸۵۰و۹۵۰ درجه به مدت ۸و۱۶و۲۴ساعت بعد از اعمال عملیات انحلال صورت پذیرفت