سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد حسین سرایی – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
هژیر شمسی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:

دوچرخه به عنوان ابزاری برای گذران اوقات فراغت فعال و غیر فعال، و در نقش یک وسیله نقلیه درون شهری غیر موتوری در سامانه حمل و نقل نوین، و نیز به عنوان یک رشته ورزشی تخصصی و حرفه ای مطرح است. امروزه به دلیل وجود مشکلات متعدد حمل و نقل و الودگی های مختلف زیست محیطی، نقش دوچرخه به عنوان یک ابزار حمل و نقل فعال و پایدار در کاهش ترافیک و آلودگی هوا اهمیتی دوچندان یافته است با توجه به اینکه در کشور ما پژوهشهای علمی جهت استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه هنوز نوپا است، پژوهش حاضر درصدد آن است تا اهمیت دوچرخه در حمل و نقل شهری یزد و کاهش آلودگی های زیست محیطی و هم چنین بررسی علل گرایش شهروندان به این وسیله نقلیه پایدار را نشان دهد. شهر یزد، شهر تاریخی دوچرخه ها، از جمله شهرهایی است که به دلیل آب و هوای آرام و طبیعتی مسطح و سنت دیر پای دوچرخه سواری برای این منظور مناسب است. برای این تحقیق از روش توصیفی- تحلیل استفاده شده است ابتدا سابقه تاریخی دوچرخه سواری در شهر یزد بررسی شده آنگاه با استخراج داده های ۳۰۰ پرسش نامه تکمیل شده در بین شهروندان و تحلیل انها نتایجی حاصل شده است، اینکه دوچرخه از نظر مصرف انرژی، با صرفه ترین وسیله نقلیه است و با توجه به اینکه هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارد، پایدارترین سامانه حمل و نقل شهری در کنار پیاده روی به شمار می آید. در این راستا با بررسی نظر آزمودنی ها در زمینه نقش دوچرخه سواری در کاهش آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل، عوامل مهم و مورد توجه در این زمینه جهت برنامه ریزی رای توسعه دوچرخه سواری تعیین گردیده و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن پیشنهاد شده است.