مقاله احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه الفراغ
مقاله منطقه العفو
مقاله تشریع ثابت
مقاله قوانین الزامی و غیر الزامی
مقاله حاکم و حاکمیت اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قلندری سیداسمعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقه الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقه الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقه الفراغ پرداخته شود.
ادعا آن است که خالی بودن منطقه ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تامین مصالح جامعه اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعه اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.