مقاله احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایند TiO2/UV آلایش شده با نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایند TiO2/UV آلایش شده با نقره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای فتوکاتالیستی
مقاله دی اکسید تیتانیوم غنی شده با نقره
مقاله نیترات
مقاله محیط آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرستار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: همتی برجی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگی منابع آب به نیترات یکی از مشکلات زیست محیطی در بسیاری از مناطق جهان است که باعث بیماری متهموگلوبینمیا شده و احتمالا در بروز بیماری هایی از قبیل سرطان سیستم لنفاوی و سرطان خون نیز نقش دارد. بنابراین باید به کنترل و حذف آن از منابع آب اقدام نمود. با توجه به این که امروزه استفاده از نانو مواد در تصفیه آلاینده های محیط بسیار مورد توجه است، در این مطالعه حذف نیترات با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم غنی شده با نقره (Ag-TiO2) و سنتز شده به روش هم رسوبی نوری و تحت تابش فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: غلظت های مورد بررسی نیترات در این تحقیق شامل سه غلظت۲۰mg/L ،۵۰  و ۱۰۰ در نظر گرفته شد. به منظور بررسی اثر غلظت نانو ذره Ag-TiO2 در احیای نیترات از غلظت های۰٫۱g/L ، ۰٫۴،۰٫۸  و 1.2 نانوذره استفاده شد. برای تعیین اثر pH نیز، سه میزان ۵، ۷ و ۹ منظور شد. در این تحقیق هم چنین از نانو ذره Ag-TiO2 در شرایط تاریکی و کاربرد پرتو فرابنفش به صورت جداگانه در حذف نیترات استفاده شد. هم چنین تاثیر حضور مداخله گرهای سولفات و کلراید نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: کارایی بهینه حذف نیترات (۹۵٫۵%) در شرایط غلظت ۱۰۰mg/L نیترات، pH اسیدی و غلظت Ag-TiO2، ۰٫۸g/L به دست آمد. تاثیر افزایش غلظت نانو ذره بر کارایی حذف نیترات، تا غلظت ۰٫۸g/L مثبت بود ولی با افزایش غلظت نانوذره به ۱٫۲g/L کارایی حذف کاهش یافت. کارایی حذف نیترات در شرایط تابش فرابنفش به تنهایی، حداکثر ۳۲% و در شرایط تاریکی حداکثر ۲۳٫۳% بود. این بررسی نشان داد که حضور یون های سولفات و کلراید در محیط آبی، کارایی حذف نیترات را کاهش می دهد.
نتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد که نانوفتوکاتالیست Ag-TiO2 کارایی مطلوبی در حذف نیترات از محیط های آبی دارد.