مقاله احیای رویکرد مرجعیت علمی در ایران: دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: احیای رویکرد مرجعیت علمی در ایران: دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرجعیت علمی
مقاله دانشجویان علوم پزشکی
مقاله بومی سازی علم
مقاله جهاد علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت افشار میترا
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا (مهستی)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقق چشم انداز مرجعیت علمی ایران نیازمند نسلی است که عهده دار حفظ آن در دنیای رقابتی امروز باشند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان نخبگان امروز و نسل جوان در این راه رسالت بزرگی دارند. مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد دستیابی به مرجعیت علمی در کشور انجام شد.
روش: در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام شد، از ۲۰ دانشجوی دختر و پسر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. تمام مصاحبه ها، ضبط، دست نویس و مطابق روش «تحلیل محتوا» آنالیز شدند.
یافته ها: سه مضمون اصلی و مضامین فرعی متعددی استخراج شد. «حرف آخر علمی را زدن» مضمونی بود که بیانگر معنای مفهوم مرجعیت علمی از دید مشارکت کنندگان در این مطالعه و «استناد دادن، ارجاع دادن، کرسی داشتن در علم» از مضامین فرعی مطالعه بودند. از نظر دانشجویان، کشور در حال حاضر از نظر مرجعیت علمی در مرحله وابستگی علمی می باشد. شاهد این مدعا نیز نیاز به استفاده از مطالب ترجمه شده و انتظار برای دستاوردهای علمی خارج از کشور است. «بومی سازی علم» مضمون کلیدی دیگری بود که ظهور یافت. «قابل حصول بودن» مضمونی است که باور شرکت کنندگان را در خصوص امکان دستیابی به مرجعیت علمی می داند. داشتن سوابق مرجعیت علمی در گذشته ایران و همچنین داشتن روحیه جهاد علمی در دانشگاهیان و دانشجویان می تواند باعث احیای این رویکرد شود.
نتیجه گیری: مضامین برگرفته شده از مطالعه حاضر طیفی از دیدگاه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را نشان می دهد. در یک سو طیف عدم مرجعیت علمی در کشور و در انتهای آن قابل دستیابی بودن قرار دارد. همان گونه مقام معظم رهبری فرمودند: «مرجعیت علمی با امید دنبال شود و ان شاءاله به نتایجی خواهد رسید. یقینا روزی خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمی یافتن دانشگاه های ایران و دانشمندان ایران چیز دور از دسترسی نیست؛ خیلی نزدیک به شماست. شما جوان ها یقینا این را خواهید دید». داده های این مطالعه می تواند در راستای اهداف ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ باشد.