سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سارا دشت گرد – کارشناس ارشد معماری
محمدرضا دشت گرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

هویت از موضوعات مهم معماری امروز ایران است شاید به ندرت بتوان هنری را یافت که به اندازه معماری با زندگی انسان ها عجین شده باشد عوامل مختلفی درشکل گیری معماری نقش دارند مانند فرهنگ اجتماع اقتصاد و ا… از زمانی که انسان احساس کرد که باید در طبیعت زندگی کند و با آن تطبیق حاصل نماید هویت بوجود آمد احراز هویت عبارت است از برقراری پیوندی سرشار از معنا با جهان متشکل از عناصر و چیزها پس نخستین گام شناسایی عناصر و چیزهاست به واسطه احراز هویت انسان برجهان و به تبع برهویت عناصر طبیعی و مصنوعی ساخته دست بشر چیره می شود امروزه هویت را عموما به عنوان کیفیتی درونی می پندارند پس هویت دراصل عبارت است از درونی کردنچیزهایی که برآنها واقف گشته و درنتیجه رشد به باز نمودن آنچه در پیرامون ماست منجر می گردد دراین مقاله درمورد دیدگاه های مختلف درمورد هویت و رابطه آن با معماری بحث خواهد شد و درانتها برمبنای چارچوب نظری معنای هویت درمعماری طی دوره های مختلف بررسی میگردد.