سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میکائیل بهادری – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

یکی از مراحل سخت و دشوار اجرایی پروژه نیروگاه لوارک ؛ احداث دو شفت قائم آب بر و دسترسی به عمق ۲۱۰ متری در سازند کنگلومرای هزاردره بود. روش اجرایی احداث شفت ها در دو بخش حفاری و لاینینگ فلزی و بتنی در شفت پنستاک خلاصه می شود. در مرحله حفاری هردو شفت، با عنایت به اتخاذ روش های حفاری ازبالا به پ ایین، با افزایش عمق، نرخ ۰متر در روز / پیشروی به همراه مسائل ایمنی بشدت کاهش می یافت. بنحوی که در نیمه ارتفاعی عملیات، میزان پیشروی به ۲ ۲ متر در / رسید. لیکن با اتخاذ یکسری تمهیدات شامل حفر شفت پایلوت و انتقال مصالح از بخش زیرین، سرعت حفاری به ۵ روز افزایش پیدا کرد. از طرفی لاینینگ فلزی شفت آب بر نیروگاهی( مشتمل برانتقال لوله های فلزی ۱۲ متری، تنظیم و جوشکاری به همدیگر و در انتها پرکردن اطراف لوله با بتن های خاص با شرایط خودتراکم) ، یکی از مراحل بسیار حساس، سخت و قابل توجه م یباشد. اتخاذ روشهای ابتکاری در خصوص انتقال لوله ها و بتن اطراف آن که موضوع مقاله م یباشد، باعث افزایش راندمان و کیفیت قابل قبول شد بطوریکه عملیات مربوطه در طول شفت در کمتر از ۲/۵ ماه به پایان رسی د. این مقاله به شرح تفضیلی روش های مذکور م یپردازد.