سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمد بهره دار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله هدف ما ارائه روش نوینی از ساخت سازه های اضطراری با استفاده از کیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش آسیبهای ناشی از سیلاب به مناطق مسکونی در حوزه ی شهری و ایجاد سامانه های امن می باشد. از ویژگی های خاص این نوع سازه ی اضطراریمی توان به مقاومت در برابر نیروی های ناشی از شدت جریان سیلاب، و سرعت عمل ساخت آن نسبت به سایر سازه ها در شرایط اورژانسی بدونبکارگیری مواد و مصالح سخت از قبیل فولاد، بتن و آسفالت و قابلیت بازیافت آن پس از رفع خطر اشاره کرد. در ادامه به چگونگی ساخت این نوع کیسه های پلیمری ماسه ای و کنترل مدهای گسیختگی آن از قبیل واژگونی و لغزش در برابر نیروی جریان سیلاب با استفاده از روابط تحلیلی پرداخته می شود. نتایج بررسی ها انجام شده نشان می دهد ساخت این نوع ساز های اضطراری نسبت به سایر سیستم ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. همچنین در روابط تحلیلی با افزایش سطح تماس کیسه های پلیمری با زمین و افزایش وزن کیسه های پلیمری، نیروی مقاوم در برابر شدت جریان سیلاب نیز افزایش خواهد یافت