سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا اسمعیلی فلک – رشته علوم باغبانی (Ph.D.) کا

چکیده:

در سالهای اخیر سیستم کشت فوق متراکم (Super High Density) باغهای زیتون در کشورهای زیتون خیز دنیا آغاز گردیده و سطح زیر کشت آن به سرعت در حال گسترش است. در کشور ایران نیز احداث این نوع باغهای زیتون از سال ۱۳۸۶ توسط دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی، با مطالعه و مکانیابی اولیه در هفت استان زیتون خیز آغاز و سپس بررسی های تکمیلی شرایط اقلیمی منطقه (آب و هوا، منابع آب، خاک و توپوگرافی) و تطابق آنها با نیازهای اگروکلیمایی زیتون به منظور شناسایی و انتخاب قطعات الگویی، انجام شد. ملزومات مورد نیاز از جمله سیستم آبیاری قطره ای، داربست و… طبق ضوابط علمی در عرصه های منتخب اجرا و نهالهای زیتون با ارقام آربکین کلون I18 و کرونیکی کلون I38 از کشور ایتالیا تامین و در نهایت باغهایی با مساحتهای مختلف ( ۵ تا ۱۰۰ هکتاری) در مجموع به مساحت کل ۳۹۰ هکتار در مناطق مختلف کاشته شدند. بررسی های اولیه نشان می دهد به دلیل رعایت مسایل مربوط به انتخاب محل و انجام عملیات فنی وفق اصول علمی، نهالهای کاشته شده در این باغها سازگاری بسیار مطلوبی را با شرایط آب و هوایی داشته و ضمن دارا بودن رشد رویشی ایده ال، در سال اول پس از کاشت تولید گل و میوه نیز نمودند. به دلیل میزان بالای سرمایه گذاری اولیه، لازم است برای ادامه توسعه طرح و افزایش سطح زیر کشت تجاری این نوع باغها در کشور به کلیه نکات مندرج در این مقاله توجه گردد. ضمنا انجام سایر بررسی های اقتصادی-اجتماعی و مخصوصا تعیین درصد روغن میوه پس از شروع تولید محصول نیز لازم و ضروری می باشد.