مقاله احتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره مارکف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: احتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره مارکف
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انباشت هوای سرد
مقاله زنجیره مارکف
مقاله چاله گاوخونی
مقاله اصفهان
مقاله ورزنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاوسی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: زهرایی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرا قدیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرایط توپوگرافی سطح زمین به شدت بر پدیده های متوسط اقلیم موثرند. چاله ها، کم و بیش کانون انباشته شدن هوای سرد در شب به شمار می آیند و زمینه پیدایش واژگونی دمای هوا را فراهم می سازند. نرمال دمای هوا در ایستگاه های همدید و کلیماتولوژی منطقه، چنین شرایطی را برای چاله گاوخونی نشان می دهد. در این پژوهش، برای تعیین احتمال رخداد روزهای نشست هوای سرد در چاله گاوخونی در فصول مختلف سال از زنجیره مارکف استفاده شد. بنابراین، اختلاف کمینه دمای روزانه هوا در دو ایستگاه اقلیمی اصفهان و ورزنه، در دوره آماری (۲۰۰۵-۱۹۸۶)، به دست آمد و با توجه به علامت آن (مثبت یا منفی)، روزهای سال به دو دسته، روزهای عادی با کد (صفر) و روزهای انباشت هوای سرد در چاله با کد (۱) تقسیم شدند.
نتایج نشان داد که ۷۱٫۵ درصد روزهای سال، با نشست هوای سرد در چاله گاوخونی همراه است. شمار روزهای انباشت هوای سرد به ترتیب در فصل پاییز ۷۹٫۵، زمستان ۷۳٫۸، بهار ۷۱٫۹ و تابستان ۶۱٫۱ درصد بود. در حالت های انتقال شرطی دما، احتمال وقوع حالت P11 بیشتر از سایر حالت ها (P10, P01, P00) است. رابطه رگرسیونی میان مقادیر مشاهده شده و برآورد شده دوره های n روزه نشست هوای سرد، نشان می دهد که میزان دقت و اطمینان مورد نظر برای همه فصول، بالاتر از ۹۹ درصد بوده است.