مقاله اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان گذران سوسک برگ خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان گذران سوسک برگ خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسک برگ خوار نارون
مقاله دیاپوز
مقاله زمستان گذرانی
مقاله ترکیبات ضد یخ
مقاله مایواینوزیتول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سودی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: محرمی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Muller)، از مهم ترین آفات درختان نارون محسوب می شود که زمستان را به شکل حشرات کامل در حالت دیاپوز سپری می کند. به منظور شناسایی ترکیبات قندی ضد یخ و تغییرات فصلی آن ها، حشرات کامل به صورت ماهیانه از مهر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸ جمع آوری و ترکیبات قندهای الکلی اصلی موجود در بدن آن ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. مایواینوزیتول، تری هالوز، گلوکز و گلیسرول از مهم ترین ترکیبات ضد یخ شناسایی شده در بدن حشرات کامل زمستان گذران بودند. غلظت مایواینوزیتول به عنوان یکی از اصلی ترین ترکیبات ضد یخ شناسایی شده در حشرات زمستان گذران سوسک برگ خوار نارون رابطه معکوس و معنی داری با تغییرات دما نشان داد (P=0.014، r= -0.814). به طوری که با سرد شدن هوا غلظت آن در آذر ماه به حداکثر ۳۲٫۶±۲٫۷ میکرو مول در هر گرم وزن تر افزایش یافت، در حالی که این ترکیب در فروردین ماه به حداقل ۳٫۰±۰٫۴ میکرو مول در هر گرم وزن تر حشره کامل کاهش یافت. اما بیش ترین مجموع کل ترکیبات قندی و پلی ال ها در دی ماه (۱۰۰٫۷±۷٫۶ میکرومول در هر گرم وزن تر) مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد مایواینوزیتول، تری هالوز و گلوکز نقش مهمی را در تحمل سوسک برگ خوار نارون به سرما ایفا می کنند.