سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد وزن رام – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدمهدی خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاونتری انگلستان

چکیده:

امروزه کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر در آستانه تغییرات الگوواره جهانی و در مسیر شکل گیری پارادایم های نوین قرا رگرفته است ما نیز برای اینکه بتوانیم در مسیر توسعه پایدار و نوسازی و یا به عبارتی شکوفایی و نوآوری قرا رگرفته و فاصله و شکاف خودرا با سایر جوامع گلوبال فراملی توسعه یافته کاهش دهیم ناگزیر خواهیم بود اصول و قواعد ساختار اقتصاد فرهنگی را در رفتارهای علمی و عملی خود حاکم کرده و خود را ملزم به تبعیت از آن اصول ههنماییم رشد و توسعه پایدار کشور مطابق با معیارهای الگوواره گلوبال فراملی مستلزم هم اندیشی و هم یاری در سطح جهان گلوبال امروزی می باشد.