سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا کشفی – مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخض غیردولتی شکرت مهندسی آب
فریبا گلریزان – کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی شرکت مه
کامران اسماعیلی – کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی شرکت مه
امیرحسین رقیمی – کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی شرکت مه

چکیده:

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژهها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت می پذیرد. در این راستا پروژهها اولویت دار و دارای قابلیت برای سرمایه گذاری خا رجی شناسائی شده و طبق آئین نامه اجرائی ماده (۸۲) قانون برنامه پنجم توسعه، روند اجرائی آن از طریق مناقصه بین المللی دنبال شده است. در بین این پروژه ها، پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرج، پس از طی مراحل مختلف و اخذ مجوزهای مربوطه به نتیجه رسیده است ک ه جزئیات این پروژه به تفصیل آمده است. از اهداف مهم این طرح ملی، می توان به ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی جهت تقویت منابع آب زیر زمینی اشاره کرد. در این ارتباط دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخض غیر دولتی که زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد، وظیفه اقدام، پیگیری و نظارت تا حصول نتیجه را عهده دار است. شایال ذکر است که این تجربه، اولین تجربه بخش آب و فاضلاب کشور در راستای تأمین مالی خارجی می باشد.