سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رحمانی اندبیلی – دانشگاه تربیت مدرس-شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله اعلمی – دانشگاه امام حسین (ع)
محمد صادق رحمانی اندبیلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در شبکه های قدرت، مشارکت واحدهای نیروگاهی با هدف کمینه سازی هزینه تولید توان و با لحاظ کردن محدودیت های فنی ژنراتورها و در نظر گرفتن مقادیر دیماند و رزرو اجرا می شود . تقاضا برای انرژی الکتریکی دارای نوساناتی متناسب با تغییرات چرخه ای شرایط آب و هوا و شرایط زندگی مردم می باشد. با توجه به دلایل فنی ژنراتور ها نمی توانند دائما روشن و یا خاموش شوند و همچنین روشن و خاموش شدن ژنراتورها نیز هزینه بر می باشد . بنابراین به منظور دسترسی به سود اقتصادی باید یک برنامه زمان بندی بهینه تولید برای سیستم قدرت تنظیم شود. مساله مشارکت واحدها، یک مساله غیر خطی و عددی با متغیر های پیوسته و گسسته (MINLP) می باشد. در نظر گرفتن برنامه های پاسخگویی بار (Demand Response Programs) در برنامه مشارکت واحدها، مساله مذکور را به یک مساله پیچیده تر با متغیرهای غیر قطعی تبدیل می کند. برنامه زمان استفاده (Time-of-Use)یکی از برنامه های زمان -محور (Time-Based Rate) پاسخگویی بار می باشد . در این مقاله ابتدا شرکت تولید کننده (GenCo) با مدلسازی اقتصادی رفتار بار، نحوه پاسخگویی طرف تقاضا به تغییرات قیمت انرژی الکتریکی در پریودهای مختلف را بدست آورده و سپس مساله مشارکت واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن میزان واکنش بار به تغییرات قیمت انرژی الکتریکی را حل می کند.