سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اقدس همسایه – اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم

چکیده:

پس از استقرار نظام پیشنهادها درسازمان مهمترین مساله اجرای صحیح نظام است درایران چنددرصد شرکت وس ازمان درسالهای اخیر استقرار نظام پیشنهادها را شروع کرده اند ولی متاسفانه درصد کمیاز آنها موفق بودها ند هم اکنون سازمان های الگو دراین زمینه بسیار اندک اند دراین بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بهترین شروع نظام را درکشور داشته است یعنی ثبت ۱۰۰۰ پیشنهاد درمدت ۲۹ روز کاری توسط پرسنل و اجرای بیش از ۲۵۰ پیشنهاد دریک سال اما چالشهای مختلفی درمسیر اجرای نظام وجود دارد که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می شود دریافت تعداد زیادی پیشنهاد دراغاز استقرار نظام پیشنهادها و تجمع پیشنهاد ها درکمیسیون ها عدم بررسی اولیه دبیر درهنگام دریافت پیشنهادعدم طرح کامل ودقیق پیشنهادها درکمیسیونها و قانع نشدن کارکنانی که پیشنهادشان پذیرفته نشده برخورد سطحی و غیرمنطقی بعضی اعضای کمیسیونها با پیشنهادها .