سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان رستمی راوری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان
نازیلا ابراهیمی تولکانی – مدرس

چکیده:

مدلسازی یکی ازروشهای انالیزو بررسی سازه هیا مختلف از جمله سدها میب اشد با مدلسازی درسد علاوهب ربررسی سازه سد م ی توان الگو و وضعیت جریان درقسمت های مختلف سد را درتقابل با سازه سد موردب ررسی قرار داد تا از وارد آمدن خسارات جدی به سازه سد پیشگیری نمود درمطالعات اولیه بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح جدید پروژه سد کلوانس خوی توسط گروه مشاورین طرح لزوم مطالعات دوباره بررس یسازه سرریز و الگوی جریان احساس گردید بدین منظور مدلی فیزیکی – هیدرولیکی ازقسمتی از سرریز سد کلوانس درازمایشگاهی هیدرولیک و درون یک فلوم آزمایشگاهی ساخته شد و با عبور دادن جریان با دبی های متنوع ازحداقل تا حداکثر ممکن برروی این سازه مدل و اندازه گیری پارامترهای هیدرولیکی مشاهده ای اقدام به آنالیز الگوی جریان درسازه این سرریز نمودیم