سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
مهدی حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

یکی ازاصول بسیار مهم مدیریت HSE اجرای مدیریت رسیک همراه با تعهد و رهبری سازمان می باشد درنظام یکپارچه HSE باتعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن برای استقرار مناسب نظام نیاز به پایده سازی مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال آن درخط مشی سازمان توضیح داده می شود و لذا باید تعهد رهبری و برنامهریزی برای آن مانند سایراجزای سازمان به مدیران و کلیه افارد موکول گردد سازمان HSE دراین مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک هماهنگ کند و با توجه به شایستگی افراد نیروی موردن یاز را تامین کرده و از سوی دیگر بازنگری ها و مرورهای بران جهت مطابقت با هداف سازمان انجام دهد اهمیت مدیریت ریسک بدلیل اینکه سیستم برای حفظ بقای خود نیاز به کنترل خطرات و ریسک ها دارد درنظام مدیریت ایمنی بهداشت بسیارمهم می باشد. درمدیریت ریسک ابتدا خطرات موجوددرکلیه مراحل اعم ازطراحی ساخت شرایط عملیاتی و غیرعملیاتی شناسایی میشوند که نیازمند همکاری کلیه افراد درسازمان می باشد.