سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید صالحی – مسئول سیستمهای مدیریتی شرکت جهاد نصر سمنان
علی خواجه – کارشناس اجرایی شرکت جهاد نصر سمنان

چکیده:

با وجود اینکه در تمامی مراحل اجرایی س یفون اصلی دشت عباس دقتهای لازم بعمل آمده تا حت ی الامک ان نشت آب در سازه بت نی با این ابعاد به حداقل ممکن برسد ، در اولین آب انداز ی که جهت تست صورت گرفت۰ ل یتر در هر یکصد متر مربع سطح بتن / میزان نشت توسط دستگاه نظارت حدود دوازده لیتر در ثان یه یعنی ۴۰ بدست آمد . با وجود اینکه در اجرای درزها از نوارهای آببند استفاده شده است اما بدلیل عرض کم نوارهای استفاده شده و نیز مشکلات اجرایی نصب این نوارها ، نشت آب قابل پیش بینی بود . پس از پایان پروژه و تحویل آن ، مدیریت محترم نظارت طرح برای رفع این مشکل تا حد امکان ، طرحی برای ترمیم سازه مذکور تهیه نمود و مقرر شد پیمانکار سازنده سیفون (شرکت جهاد نصر سمنان ) اجرای آن را بر عهده گیرد . برای اینکار موادی مانند سیکا باند، جوینت فیلر، سیکا لایت، سیکا پرایمر ، سیکا فلکس، سیکا کولما کلینر، مونو تاپ، فوروگارد، سیکادور و برخی مواد د یگر با روش های اجرایی اختصاصی هر ماده مورد استفاده قرار گرفت . ضمن اینکه این م واد در مراحل مشخص و با برنامه زمانی دقیق به کارگیری شدند. در این مقاله روش اجرای کار به همراه تصاو یری از اجرا ی سیفون و عملیات اجرایی ترمیم آن ارائه شده است.