سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ویسیان – مجری پروژه های شهید رجایی شبکه کوثر و سیفون بزرگ کرخه

چکیده:

هرساله بخش بزرگی از درامد کشور صرف سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و ملی و شبکه های ابیاری و زهکشی می شود مطالعه و اجرای مدرن و توسعه شبکه هایی که از سالیان سال به صورت سنتی ابیاری می شده و دارای الگوی کشت تجربی و مشخصی از چندین سال پیش می باشد موجب استفاده بهینه ازمنابع محدود کشور و بازگشت مطمئن و زودتر سرمایه گذاری می شود نتایج حاصل ا زاجرای چندین شبکه مدرن در استان خوزستان که دارای شبکه های سنتی بوده و با قدمتهای بسیار طولانی از نهرها و جویهای محلی ابیاری می شده دارای مشکلات و معضلات فراوانی در تلفیقی از اجرا و بهره برداری سنتی در طول اجرا علی الخصوص تامین اب مزارع و تخلیه زه ابهای کشاورزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد دراین مقاله سعی گردیده کلیه مشکلات اجرایی در ساخت چنین شبکه هایی وروشهای استفاده شده به منظور حل مشکلات فوق در راستای کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه پرداخته شود.