سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سیار – مدیر اموربرق مرند
کریم روشن میلانی – مدیردفترطراحی و نظارت
محمدرضا اصولی تبریزی – مدیرعامل

چکیده:

کمیت و کیفیت ولتاژ برق درسالهای اخیر بطور جدی مورد توجه موسسات برق و مصرف کنندگان قرارگرفته است همانطوریکه میدانیم ولتاژ شبکه برق تحت تاثیر عوامل مختلفی میتواند ازنرم استاندارد خارج شده و باعث نارضایتی مشترکین گردیده کارکرد صحیح تجهیزات را به مخاطره بیاندازد پیشنهاد اعمال روش مدیریت ولتاژ برای کشف ردیابی و اقدام اصلاحی برای رفع افت ولتاژ با درنظر گرفتن محدودیت های اقتصادی معرفی میگردد کشف عومال ونقاط بحرانی هرفیدرو تشخیص بهترین اقدام و اتخاذ تدابیر اصلاحی ازجمله تعادل بار تقویت نول تغییر ساختار شبکه و کنترل تپ ترانسفورماتور و تغییر مقاطع هادیهای مسیر و .. پروفیل ولتاژ درطرف ثانویه شبکه را بهبودمی بخشد. طراحی و سفارش ساخت نمونه دستگاه VR تکفاز تحویلی به مشتریک و سه فاز قابل نصب برروی پایه های فشارضعیف برای اولین باردرکشور درطرح پایلوت مورد استفاده قرارگفته و نتایج اجرای آزمایش آن درطی یکسال گذشته بعنوان پروژه مدیریت ولتاژ ارایه میگردد.