سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس ایلبیگی نژاد –

چکیده:

نگاهی بهچشم انداز و ماموریت لجستیک گروه صنعتی ایران خودرو حرکت به سوی جهانی شدن درحوزه لجستیک و زنجیره تامین و لزوم استفاده از BEST PRACTIC ها ما را برآن داشت تانرخ ورود قطعات از سازندگان را درورودی انبارها تسطیح نماییم لذا مساله مذکور به عنوان موضوع مقاله مورد بررسی قرارخواهد گرفت این مساله تسطیح و یکنواخت کردن تعدادکامیونورودی به هرانبار با هدف بالانس و آزادسازی منابع درگیر درفرایند دریافت تخلیه و انبارش قطعات را پیگیری مینمایند لذا استفاده از متدولوژی شبیه سازی برپایه اصول و نظریه تئوری صف درزنجیره تامین و نهایی نمودن طرح ها و سپس برنامه نویسی دراین طرح می باشد دامنه این طرح از تامین کنندگان قطعات ایران خودرو ساپکو دریافت کالا و انبارهای ایران خودرو می باشد و با توجه به اینکه روزانه بیش از ۱۴۰۰ کامیون حامل ۱۵۰۰۰ پالت شامل ۶ میلیون قطعه وارد بیش از ۶۷ انبار می گردند لذا منابع لجستیکی عظیمی درگیر فرایندهای دریافت انبارش و ارسال آنها به خطوط تولیدی هستند که نیاز است مدیریت مناسبی روی این فرایند انجام گردید.