سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ایل بیگی نژاد –

چکیده:

فشاررقابتی دربازارهای جهانی کنونی و نگاهی به چشم انداز و ماموریت معاونت سیستم جامع تولید شرکت ایران خودرو حرکت به سوی جهانی شدن درحوزه لجستیک و زنجیره تامین به عنوان متولی اصلی زنجیره تامین شرکت ایران خودرو و استفاده از BEST PRATICE و IT BASE نمودن فرایندها را ضروری می نمایند لذا طرح هایی چون بارنامه حوالی الکترونیکی درگروه صنعتی ایران خودرو مطرح و به عنوان موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفت دامنه این طرح ها تامین کنندگان قطعات ایران خودرو ساپکو واحدهای داخلی ایران خودرو بوده و فرایندهایتامین قطعه و درخواست تخصیص پالت را مشتمل می گردد قبل از اجرا طرح فرای ند انتقال اطلاعات بارنامه بصورتدستی و توسط رانندگان حمل قطعات پس از ایجاد BILL OF LOADING به ایران خودرو انجام می گردید این پروژه با الهام ازصنایع برتر جهانی و تحلیل وضعیت موجود استفاده از BEST PRACTIC ها TGAP ANALYSIS آموزش نیروی انسانی ارتقا سطح دانش و تحت وب نمودن کل فرایند با استفاده از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری درحوزه الکترونیک انجام گردید.