سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا سرگزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل گروه اقتصاد کشاورزی
محمود صبوحی – دانشیار و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
فتانه نیک بخش نوسر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تغییرات مازاد مصرف‌کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه در اثر اعمال سیاست پرداخت یارانه برای حمایت از تولیدکننده از جانب دولت پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده در بازار خرده‌فروشی بعد از اعمال سیاست دولت (پردخت یارانه) نسبت به قبل از اجرای سیاست، به ترتیب به مقادیر ۱۶ و ۲۰۲ میلیارد تومان کاهش و افزایش یافته است و به موازات افزایش در مازاد مصرف‌کننده، مقدار رفاه کل جامعه نیز از مقدار ۶۰ میلیارد به ۱۵۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.