سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رحیمی مشکین – مربی عضو هیئت علمی
مهدی خسروی مهر – مربی عضو حق التدریس

چکیده:

معماری پایدار را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد . امروزه در تمام جهان به دلیل وجود مشکلات اساسی چون گرم شدن زمین ، آلودگی آب و هوا ، مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای آن ،بهره گیری از تکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ساختمان های سبز اهمیت زیادی پیدا کرده است . آنچه دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته است انتخاب نماهای سبز به عنوان روشی کاربردی جهت استفاده مناسب از منابع انرژی در معماری امروز است .پوشاندن نمای ساختمان با پوشش گیاهی از نظر ابعاد زیست محیطی در کاهش آلودگی هوا و آلاینده ها ،کاهش گاز های گلخانه ای ،کاهش دمای محیط پیرامون و تعدیل جزیره گرمایی شهری ،کاهش آلودگی صوتی ،کاهش مصرف انرژی و در یک کلام بهبود کیفیت محیط زیست ،نقشتعیین کننده ای دارد . در این مقاله که روشپژوهشمبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد ، سعی شده با تعریف و بررسی مزایای دیوار های سبز و راهکارهای اجرایی آن دیدگاه جدیدی نسبت به این نوع دیوار ها در معماری امروز ایران ارایه گردد. در پایان جمع بندی تحقیق ازاین پژوهش با تکیه بر نتایج بررسی ها ، همچنین کار آمدی و سودمندی این نماها به لحاظ زیستمحیطی تعیین شده است.