سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حاجی میرزا آقاقناد – کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی
رشید گرانمایه وانقی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
شکراله زارع – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ایستگاه راه آهن تهران مرکز اصلی فعالیت های ریلی کشور می باشد و هرروز حجم سنگینی از آمد و شد های ریلی از این پایگاه به دیگر شهرها انجام می پذیرد تداخل مسیر راه آهن با خیابانهای شهر آلودگی هوای منطقه خطر ناشی از تصادف قطار با خودروها و رهگذران پیاده و یا از خط خارج شدن قطار از مسیر راه آهن و .. ایجاب نمود تا بخشی از راه آهن تهران – تبریز پس از ساخت تونل به زیرزمین انتقال یابد تونل راه آهن تهران – تبریز در منطقه ۱۷و ۱۸ تهران با طول کل حدود ۶۴۰۰ متر که بخش تونلی آن حدود ۴۱۵۰ متر می باشداجرای میگردد طول قابل توجه تونل و عبور آن از محیط شهری و ساخت تونلی عریض با دو دهانه ۱۱/۶ متری مستلزم اتخاذ طرحی مناسب است این تونل در طراحی اولیه به روش کند و پوش طراحی شده بود که با درنظر گرفتن ملزومات اجرایی و کاهش هزینه ها به روش پوش و کند تغییر داده شد و اجرا گردید.