سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عارف باباپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجتبی متان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

ازچنددهه پیش خصوصی سازی به عنوان راهکاری اثربخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم درکشورهای مختلف جهان آغاز شده و با فروپاشی شوروی سابق درکشورهای بلوک شرق گسترش چشمگیری یافته است امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد استراتژیک محسوب میشود درمقاله حاضر پس از ذکر مقدمه ای مشتمل برتعریف مفاهیم اهداف خصوصی سازی و تفکر استراتژیک تجربه خصوصی سازی دربرخی ازکشورهای توسعه یافته و ایران مورد بررسی قرارگرفته است این تجربه حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرای طمختلفی بوده و الزامات خاصی دارد با توجه به خصوصی سازی به عنوان یک برنامه تغییر درازمدت استفاده از تفکر استراتژیک دراجرای برنامه خصوصی سازی ضرورت می یابد.