سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر عصری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

حسابداری اسلامی با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کندگان در کشورهای اسلامی و همگرایی احکام شریعت اسلامی با استانداردهای حسابداری شکل گرفت. این مقاله در ابتدا به بررسی چگونگی اجرای حسابداری اسلامی در دنیا و سپس به بیان اجرای احکام اسلامی در ایران به عنوان یک محرک قابل در امر پیاده سازی حسابداری اسلامی می پردازد. موضوع شناسایی و اندازه گیری مبالغ خمس و زکات در حسابداری اسلامی از مهمترین مؤلفه می باشد. قوانین حسابداری که در حال حاضر در کشورهای مسلمان تدوین شده است و کماکان اجرا می گردد، با قوانین حسابداری مدل انگلیسی- امریکایی تفاوت بسزایی دارد که جملگی ریشه در رهنمودهایی دارد که دین مبین اسلام در تجارت و کسب و کار به بشریت ارزنی فرموده است. در این مقاله مشخص گردید که حسابداری همواره متأثر از محیط زندگی خود می باشد و هم پای با تغییرات محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر گشته است و برای دوام و بقا انعطاف پذیری خاصی از خود نشان داده است. بنابراین در ایران نظر به اینکه تمامی قوانین آن بر پایه احکام اسلامی تدوین می گردد، اجرای عملیات حسابداری آن نیز خارج از محدوده شریعت اسلامی نیست.