سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید سرمدی – دانشجوی دکتری سیاسی
کامران گل محمدپورآذر – دانشجوی کارشناسی اقتصاد
محمد خلیلی – کارشناس ارشد سیاسی
هادی موقر – گروهبان یکم نیروی انتظامی

چکیده:

مادرمعرض ظهور صنایع جهانی ارتباطات شکل گیری نهادهای فراملی بین المللی شدن جزئی ترین مسائل محلی افزایش حجم تعاملات و ارتباطات اجتماعی دغدغه ها و چالشهای مشترک ملی و جهانی هستیم پیدایش فناوریهای ارتباطی جدید همراه با یک زبان جهانی با فراهم ساختن یک زیرساخت گسترده سطوح بی سابقه ای از ارتباطات انسانی و فراملی را تحقق بخشیده است این ارتباطات تا حدودی توانسته باعث نوعی درک ملی و جهانی از حقوق تکالیف و مشارکت درفرایندهای شکل دهی سیاست های عمومی باشد مطابق با این فرایند ضمن افزیاش دید انتقادلی نسبت به زندگی عرصه اقتصاید سیاسی فرهنگی زندگی روزمره به حوزه پرچالشی بدل گشته است که با افزایش فزاینده شکلهای مقاومت پرسش های بنیادینی درباره مناسبات اجتماعی و فرهنگی قدرت طرح گردیده است.